جزئیات:


عنوان پروژه
تخلیه و بارگیری با لیفتراک
کارفرما
شرکت لاستیک پارس
وب سایت کارفرما
شرکت لاستیک پارس
پیمانکار
ایرانیان ترآبر آسیا
تاریخ شروع
11/2/2017
تاریخ پایان
11/2/2021
مدت قرارداد (سال) : 4.01:24:00

توضیحات:

تخلیه و بارگیری لایتیک و تمامی قطعات و ماشین آلات کارخانه به صورت شبانه روزی


تصاویر مربوط به پروژه: