جزئیات:


عنوان پروژه
حمل و نقل شهری و جاده ای
کارفرما
شرکت محور سازان ایران خودرو
وب سایت کارفرما
شرکت محور سازان ایران خودرو
پیمانکار
ایرانیان ترابر آسیا
تاریخ شروع
1/1/2010
تاریخ پایان
1/1/2013
مدت قرارداد (سال) : 3.01:04:00

توضیحات:

در این پروژه بزرگ حمل و نقل شهری ، روزانه بیش از 100 سرویس در بیش از 35 مسیر وظیفه تامین خدمات حمل و نقل بر عهده شرکت ایرانیان ترابر می بود و همچنین این پروژه در سه شیف کاری در شبانه روز انجام می شد


تصاویر مربوط به پروژه: