جزئیات:


عنوان پروژه
حمل و نقل انواع پالت و قالب
کارفرما
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
وب سایت کارفرما
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
پیمانکار
ایرانیان ترابر آسیا
تاریخ شروع
1/1/2000
تاریخ پایان
1/1/2002
مدت قرارداد (سال) : 2.00:44:00

توضیحات:

حمل و نقل شهری انواع قالبهای سبک و سنگین و قطعات بدنه خودرو و پالت های مختلف در بیش از 15 مسیر مختلف و به صورت شبانه روزی


تصاویر مربوط به پروژه: